Festival Şartname

TÜRK DÜNYASI GAZETECİLER FEDERASYONU TÜRK DÜNYASI 3. BELGESEL FİLM FESTİVALİ VE BELGESEL FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Festival Şartname


 

TÜRK DÜNYASI GAZETECİLER  FEDERASYONU TÜRK DÜNYASI 3. BELGESEL FİLM FESTİVALİ VE BELGESEL FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM FESTİVALİ

 

AMACI

“Türk Dünyası Belgesel Film Festivali”, tüm Türk coğrafyasından belgesel sinemacıları desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, “Türk Kültürü” temalı farklı ve yüksek nitelikli belgesellerin seyirciyle buluşmasını sağlamak ve uzun vadede Türk Dünyası’ndan belgesel sinemacıların buluşacağı ve düşünce alışverişinde bulunacağı bir zemin oluşturmak amacıyla düzenlenmiştir. 

TÜRÜ

Belgesel Film Festivali ve Yarışması 

 

PROJENİN TEMASI

“Türk Kültürü ve Türk’ün Dünyaya Bakış Açısı” temalı Belgesel Film Festivali Yarışması

 

BAŞVURU COĞRAFYASI

Türk Dünyası Belgesel Film Festivali; şartnamede belirtilen teknik ve içerik katılım koşullarını taşıyan tüm Türk Dünyası belgesel sinemacılarına açık olup katılım ücretsizdir.

Katılım Coğrafyası: Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Özerk Türk Cumhuriyetleri, Makedonya, Türk ve Akraba Toplulukları.

 

YARIŞMA KATEGORİLERİ

Türk Dünyası Belgesel Film Festivali; Profesyonel ve Öğrenci olmak üzere iki farklı kategoride gerçekleştirilir. Katılımcılar, başvuru formlarını yarışacakları kategoriye göre doldurur ve imzalarlar. Aynı eserle yalnızca bir kategoride yarışılabilir.

 

GENEL KATILIM KOŞULLARI 

1 - Yarışma, Türkiye ve diğer Türk Cumhuriyetleri (özerk ya da bağımsız) ile Akraba Topluluklarının vatandaşlarına açıktır. 

2 - Yarışmaya sadece “belgesel” film türünde eserler katılabilir. Bu tür dışında gerçekleştirilen TV programı, tanıtım filmi vb. nitelikte, sanat unsuru içermeyen ve sinema sanatı sınırları içinde değerlendirilemeyecek filmler yarışmaya katılamaz.

3 - Tümüyle kurmaca, deneysel, canlandırma vb. türde olan, anlatımı desteklemek amacıyla belgesel bölümler içeren filmler yarışmaya katılamaz; ancak bütünüyle belgesel olup, anlatımı desteklemek amacıyla kurmaca, deneysel, canlandırma vb. bölümler içeren dramatik belgeseller ve belgesel dramalar yarışmaya katılabilir.

4 - Yarışmaya, TV yayınına uygun teknik formatta (mxf, mov, mp4, vb. uzantılı HD, FHD, 4K) çekilmiş belgeseller katılabilir.

5 - Türkiye Türkçesi dışında bir dil ya da lehçeyle çekilmiş olan filmler, Türkiye Türkçesi veya İngilizce hazırlanmış altyazıya sahip olmalıdır. Dili Türkiye Türkçesi olmadığı halde altyazısı bulunmayan filmler ve “Türk Kültürü ve Türk’ün Dünyaya Bakış Açısı” temalı olmayan filmler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Finale kalan belgeseller; Türkiye Türkçesi dışında farklı bir dilde alt yazıya sahip olması halinde, Festival Direktörlüğü tarafından teslim edilen diyalog metnine göre gösterim amaçlı Türkiye Türkçesi altyazılı hâle getirilecektir.

6 - Yarışmaya, yapımı 01 Ocak 2014 tarihinden sonra gerçekleştirilmiş belgeseller katılabilir. Daha önce Türk Dünyası Belgesel Film Yarışması’na katılmış yapımlar bu yarışmaya katılamazlar.

7 - Türk Dünyası Belgesel Film Festivali hariç olmak üzere, daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ve bu yarışmalardan ödül almış olmak bu yarışmaya katılmaya engel değildir. 

8 – “Dizi” olarak çekilmiş belgeseller kendi içinde bütünlüğü bulunan en çok bir bölümle yarışmaya katılabilirler.

9 - Adaylar yarışmaya birden fazla belgesel ile katılabilirler.

10 - Türkiye Cumhuriyeti’nin yayıncılıkla ilgili yürürlükteki yasaları ile Avrupa Sınır Ötesi TV Yayıncılığı Sözleşmesi’ne aykırı belgesel filmler ve herhangi bir ulusa, ülkeye, dine hakaret eden veya propaganda niteliği taşıyan, şiddeti, savaşı, uyuşturucu kullanımını veya pornografiyi destekleyen; her türlü fanatizmi öven belgeseller ile reklam unsuru taşıyan belgeseller yarışmaya katılamazlar. Katılım halinde değerlendirmeye alınmazlar.

11 - Yarışmaya katılan belgesellerin tümü veya bir bölümünün farklı dillerdeki gösterimi yurtiçi ve yurtdışında belirlenen şehirler ve salonlarda kültürel amaçlı olarak yapılabilir. Salon gösterimleri, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının festival gösterimleri ile ilgili mevzuatına tabidir.

12 - Yarışmaya katılan belgesellerin ön eleme için Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu’na iletilen malzemeleri iade edilmez. Federasyon, yarışmaya katılan eserlerden en fazla 3 (üç) dakikalık bölümü, tüm Türk Dünyası TV kanallarında ve diğer mecralarda yapılan etkinliklerde tanıtım amacıyla yayınlama ve yayınlatma hakkına sahiptir.

13 - Yarışmaya katılım için federasyona teslim edilen her türlü görsel malzeme, yarışmanın tanıtımı için basılı medya ve internet dahil tüm etkinliklerde ücretsiz olarak kullanılabilir.

14 - Öğrenci Kategorisi’ne eserin yapım tarihinde öğrenci olanlar katılabilir.

15 - Bu şartnamede belirlenmeyen diğer hususlarda ve katılımın belirli bir sayıya ulaşmaması halinde değerlendirme yapıp yapmama hususundaki karar yetkisi, münhasıran Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu’na aittir.

16 - Yarışmada Profesyonel ve Öğrenci kategorilerinde 6’sı parasal, toplam 9 ödül verilecektir. Festival Yürütme Kurulu tarafından; Türk Dünyası Belgesel/Sineması’na katkıda bulunmuş bir isim adına verilecek ödülün yanı sıra iki ödül daha tahsis edilecektir; “Türk Dünyası Özel Ödülü” ve Jüri tarafından belirlenecek “Jüri Özel Ödülü”.

17 - Bu şartname üzerindeki her türlü değişiklik hakkı, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu’na aittir.

18- Yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılırlar.

BAŞVURU

Yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru formunu, yarışmanın www.turkdunyasibelgesel.com web sitesinden edinebilirler.

Yarışmaya katılmak isteyenler, evrakları 20 Ağustos 2018 Pazartesi günü saat 18.00’e kadar Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonun Ankara’daki Genel Merkez Ofisinin aşağıdaki adresine elden teslim etmiş ya da o tarihte posta veya kargoya vermiş olmalıdır.

Posta Adresi

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Merkezi

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı NO:107 Kat:7 Daire:13 Çankaya/Ankara

Web sitesi:www.turkdunyasibelgesel.com, www.tdgf.org.tr

Email:info@turkdunyasibelgesel.com

Tel    :0532 0684371

 

1 - Katılımcılar başvuru formunu imzalayarak Yarışma Şartnamesi’ni kabul etmiş sayılırlar. Başvuru belgesindeki bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu ve bu bilgiler nedeniyle doğabilecek her türlü hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.

2 - Eserler, DVD’ye veya taşınabilir belleğe mxf, mov, avi, mpeg2, mp4 ya da standart bir bilgisayarda açılabilecek bir başka uzantıyla kaydedilmiş şekilde eksiksiz olarak iletilmelidir. Bu tarihten sonra yapılan ya da posta veya kargoya verilen başvurular dikkate alınmaz.

3 - Katılımcılar hangi kategoride yarışacaklarını başvuru formunda belirtirler.

4 - Aynı yönetmen, farklı eserlerle de olsa, her iki kategoride birden yarışamaz.

5 - Öğrenci Kategorisi’nde katılacak belgesel filmler, en az 15, en çok 52 dakika süreli; Profesyonel kategoride katılacak belgesel filmler, en az 20 dakika süreli olmak zorundadır.

 

 

 

 

 

Taşınabilir Belleğe veya DVD’ye Kayıtlı, Teslim Edilmesi İstenen Dokümanlar

 

1 - İmzalı Başvuru Formu

2 - Belgeselin 2 kopyası (Yapım dili Türkiye Türkçesi dışında ise Türkiye Türkçesi ya da İngilizce altyazılı veya sesli)

3 - Öğrenci Kategorisi’ne katılacak belgesellerin yönetmeninin eserin yapım tarihinde öğrenci olduğuna dair belge fotokopisi

4 - Filmin kısa özeti

5 - Eserle ilgili sahnelerden en az üç adet fotoğraf (minimum 300 dpi çözünürlükte, JPEG veya TIFF formatında)

6 - Yönetmenin fotoğrafı (minimum 300 dpi çözünürlükte, JPEG veya TIFF formatında),

7 - Yönetmenin filmografisini de içeren düz yazı kısa bir öz geçmişi

8 - Tanıtım malzemeleri (afiş, broşür vb.)

9 - Finalistler için Türkçe ya da İngilizce diyalog metni daha sonra talep edilecek.

10 - Finalistlerden belgeselin bir adet altyazısız ve sesli kopyası daha sonra talep edilecek.

 

Dokümanlar en geç 20 Ağustos 2018 tarihine kadar Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığının yukarıda belirtilen adresine elden teslim edilmeli veya o tarihte posta veya kargoya verilmiş ya da dosya bir web sitesine yüklenmiş ise, linki ve varsa indirme şifresi bildirilmiş olmalıdır.

Gönderilen kopyalar reklam araları içermemelidir.

Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığı, belgeleri veya malzemeleri eksik teslim edilen eserleri değerlendirme dışı tutma hakkına sahiptir.

 

SEÇİCİ KURUL VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Seçici Kurul en az 5 (beş) kişi oluşur. Kurul üyeleri, proje ortağı üniversitelerden gelen akademisyen ve profesyonel eğitici kadrodan oluşturulacaktır. Seçici Kurul, her iki kategoride finalist 12 filmi belirlemek üzere toplanır.

Seçici Kurul üyeleri, filmleri izlemeye başlamadan önce Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığından bir görevli üye ile birlikte ilk toplantısını yaparlar. Bu toplantıda kendilerine Türk Dünyası Belgesel Film Ödülleri ile ilgili bilgiler verilir. 

Seçici Kurul üye sayısı Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığının onayıyla kategorilere göre bir ayrıştırma yapılarak arttırılabilir.

Seçici Kurul yarışma için başvuruda bulunan eserlerin tümünü izleyip; şartnameye ve temaya uygunluk, teknik, estetik, yaratıcılık ve kategori seçimleri yönünden değerlendirmesini ve elemesini yaparak finalistleri belirler.

Yarışmaya katılan filmlerin yapımında herhangi bir biçimde görev almış kişiler Seçici Kurul Üyesi olamazlar.

Seçici Kurul filmlerin hepsini izlemekle yükümlüdür.

Seçici Kurul kararlarını salt çoğunlukla verir.

Seçici Kurul üyelerinin her birinin yalnızca bir oy hakkı vardır.

Seçici Kurul oylama sonucu finalistleri, yazılı ve imzalı olarak Jüri Başkanı’na bildirir.

 

JÜRİ ÜYELERİ

Jüri üyeleri, Profesyonel ve Öğrenci Kategorisi’nde toplam 2 kategori olmak üzere, en az 5’er  üyeden oluşur. Seçici Kurul Üyeleri, Türk Dünyası Belgesel Film Yarışması Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığı tarafından Türk Dünyasını kapsayacak çeşitlikte tanınmış sinemacılar, sinemayla ilgili akademisyenler, sinema yazarları, sinema ile ilgili kuruluşların üyeleri, televizyoncular, film festivalleri düzenleyicileri, farklı dallarda uzmanlaşmış olsalar da toplumdaki saygın yerleri itibarıyla sinemaya bakışları önemli bulunan kişiler arasından seçilirler. Her iki kategoride Seçici Kurul’un belirlediği finalist filmler arasından en iyi 3 film belirlenir.

Yarışmaya katılan filmlerin yapımında herhangi bir biçimde görev almış kişiler Jüri Üyesi olamazlar.

Jüri üyeleri finalist filmlerin hepsini izlemekle yükümlüdürler.

 

Jüri üyeleri ödüllere ilişkin kararlarını, finalist filmleri izleyerek temaya uygunluk, yaratıcılık ve sanatsal niteliklerini gözeterek verir.

Jüri üyeleri kararlarını salt çoğunlukla verir.

Jüri Başkanı dahil kurul üyelerinin yalnızca bir oy hakkı vardır.

Jüri üyeleri, kararlarını, yazılı ve imzalı olarak ödül töreninde Türk Dünyası Belgesel Ödülleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığı’na teslim ederler.

 

 

 

 

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Sonuçlar 6 Ekim 2018 Cumartesi günü yapılacak Ödül Töreni’yle resmi olarak açıklanır.

 

ÖDÜLLER

Ödüller, Profesyonel ve Öğrenci kategorileri olmak üzere aşağıdaki gibidir.

 

Profesyonel Kategori

Birincilik Ödülü: 20.000 TL 

İkincilik Ödülü: 10.000 TL 

Üçüncülük Ödülü: 7.000 TL 

Öğrenci Kategorisi

Birincilik Ödülü: 15.000 TL 

İkincilik Ödülü: 7.000 TL

Üçüncülük Ödülü: 5.000 TL

 

PROJE ORTAKLARI

TÜRKİYE

Türk Dünyası Belediyeler Birliği

Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı

İstanbul Üniversitesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi

Marmara Üniversitesi Türkiyat 

Avrasya Kültür Sanat Derneği 

Amasya Üniversitesi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi

KKTC

Yakın Doğu Üniversitesi

Girne Belediyesi

AZERBAYCAN 

Azerbaycan Matbuat Şurası

Bakü Devlet Üniversitesi

Azerbaycan  Büyükelçiliği Turizm ve Kültür Müşavirliği

 KAZAKİSTAN

El Farabi Üniversitesi

Kazakistan Türk Medeniyetleri Vakfı

KIRGIZİSTAN

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

HAN TENGRİ Kültür Sanat Vakfı

ÖZBEKİSTAN

Taşkent Devlet Medeniyet ve Sanat Üniversitesi

Özbekkino Milly Agentliği ve Kinomatografiyeni Rivocolantiriş Milli Merkezi

MAKADONYA

Fon Üniversitesi

 

 

DANIŞMANLAR 

Hocakulu  Narliyev

Yönetmen -Yapımcı

Dr.Zeynel Koç

Eski TRT Genel Müd. Muavini

Dr.Fahri Solak

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Sekreteri

Doç. Dr. Abdulhamit Avşar

TRT Kazakistan Temsilcisi –Belgeselci

Sadık Şerniyaz

Kırgızistan Milletvekili –Yapımcı- Yönetmen

Doç.Dr İrfan Çiftçi

Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan Kültür ve Turizm Müşaviri

Doç.Dr Cengiz Ceylan

TRT Yönetim Kurulu Üyesi

 

ONUR  KURULU 

İbrahim Karaosmanoğlu

TDBB Birlik Başkanı

Aflatun Amaşov

Azerbaycan Milletvekili

Matbuat Şurası Başkanı

Prof. Dr. Mahmut AK

İstanbul Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Muhsin Kar

Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü

Doç. Dr. İrfan S. Gürsel 

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı

Prof. Dr. Metin ORBAY

Amasya Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Abel Muharremov

Bakü Devlet Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Hanım Ceyran Mahmudova

Azerbaycan Medeniyet ve İncesanat Üniversitesi

Prof. Dr. Sebahattin Balcı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektör Vekili

Prof. Dr. Galımkayır Mutanov

Al Farabi Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Ahmet Dağduran

Türk Halkları Medeniyeti Vakfı Başkanı

Sefer Canoski

Makedonya Fon Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı

Yılmaz Karaca

Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı Başkanı

Ahmet Eroğlu

Öz Finans- İş Sendikası Genel Başkanı

İbrahim Erdoğan 

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği

 

YÜRÜTME KURULU

Menderes Demir

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı

İsmail Kahraman

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı

Bayram Ekici

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri

Okan Çalışkan

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Muhasip 

Derya Akbıyık

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim Aslan

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Yunus Ersöz

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Prof.Dr Ergün Yolcu

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı - İstanbul Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü

Erdoğan  Erdoğdu

İstanbul Agahefendi Gazeteciler Cemiyeti Başkanı

Okay Karacan

TV Program Yapımcısı Sunucu 

Prof. Dr. Şehrabanı  Allahverdiyeva

Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof.Dr Nedime Serakıncı

Yakın Doğu Üniversitesi Centre of Excellence Başkanı

Doç.Dr Fevzi Kasap

Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç.Dr Mehmet Arslan

Al-Farabi Kazakh National University

Murat Uygur

Yönetmen, Türkiye Gençlik ve Spor Konfedarasyonu Genel Başkan Yardımcısı

Atilla Güven

Han Tengri Kültür Sanat Medya Vakfı Başkanı

Vadullah Taş

İstanbul Valiliği İl Denetleme Komisyonu ve Korsana Hayır Başkanı

Ertan Birinci

KKTC Genç Tv Onursal Başkanı

Züleyha Karaman 

KKTC Başbakanlık Basın Görevlisi

İhsan Kabil

Sinema Eleştirmeni

Mehmet Buma 

Sanat Danışmanı

Doç.Dr.İrfan Çiftçi

Azerbaycan T.C. Kültür Ve Turizm Müşavirliği

Hacı Mehmet Duranoğlu

Belgeselci

Doç. Dr. Vugar ALİYEV

Bakü Devlet Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı

Bayram Bayrammuhammedov

Türk Dünyası Film festivali yurtdışı Direktörü

 

KATKILARIYLA

TÜRKİYE

KÜLTÜR BAKANLIĞI

SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRK DÜNYASI BELEDİYELER BİRLİĞİ

 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ÖZ FİNANS İŞ SENDİKASI 

 

 

PROJE ORTAKLARIMIZ

 

 

TÜRKİYE

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

GAZETECİLER CEMİYETLERİ BASIN VAKFI

ANADOLU SPOR GAZETCİLERİ DERNEĞİ

NİĞDE ÖMER HALİS DEMİR ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ

AGAH EFENDİ GAZETECİLER CEMİYETİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

 

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

 

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

PAŞAKÖY BELEDİYESİ

 

 

AZERBAYCAN

AZERBAYCAN MATBUAT ŞURASI

BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ

AZERBAYCAN İNCESANAT VE MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

 

KAZAKİSTAN

AL FARABİ ÜNİVERSİTESİ

KAZAKİSTAN TÜRK MEDENİYETLERİ VAKFI

 

KIRGIZİSTAN

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

HAN TENGRİ KÜLTÜR SANAT MEDYA VAKFI

ÖZBEKİSTAN

TAŞKENT DEVLET MEDENİYET VE SANAT ENSTİTÜSÜ

ÖZBEKKİNO MİLLY AGENTLİĞİ VE KİNOMATOGRAFİYENİ RİVOCOLANTİRİŞ MİLLİ MERKEZİ

 MAKEDONYA

FON ÜNİVERSİTESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.

Popüler Kelimeler