Festival Şartname

TÜRK DÜNYASI GAZETECİLER FEDERASYONU TÜRK DÜNYASI 3. BELGESEL FİLM FESTİVALİ VE BELGESEL FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Festival Şartname


TÜRK DÜNYASI GAZETECİLER  FEDERASYONU TÜRK DÜNYASI 4. BELGESEL FİLM FESTİVALİ VE BELGESEL FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 AMACI

“Türk Dünyası Belgesel Film Festivali”, tüm Türk coğrafyasından belgesel sinemacıları desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak,  farklı ve yüksek nitelikli belgesellerin seyirciyle buluşmasını sağlamak ve uzun vadede Türk Dünyası’ndan belgesel sinemacıların buluşacağı ve düşünce alışverişinde bulunacağı bir zemin oluşturmak amacıyla düzenlenmiştir. 

TÜRÜ

Belgesel Film Festivali ve Yarışması 

 PROJENİN TEMASI

“SERBEST” temalı Belgesel Filmler

 BAŞVURU COĞRAFYASI

Türk Dünyası Belgesel Film Festivali; şartnamede belirtilen teknik ve içerik katılım koşullarını taşıyan tüm belgesel sinemacılarına açık olup katılım 5 ABD Dolarıdır.

Katılım Coğrafyası: Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Özerk Türk Cumhuriyetleri, Makedonya, Macaristan,Türk ve Akraba Toplulukları.

 YARIŞMA KATEGORİLERİ

Türk Dünyası Belgesel Film Festivali; Profesyonel ve Öğrenci olmak üzere iki farklı kategoride gerçekleştirilir. Katılımcılar, başvuru formlarını yarışacakları kategoriye göre doldurur ve www.tdgfbaşvuru@gmail.com adrese gönderirler. Aynı eserle yalnızca bir kategoride yarışılabilir.

 GENEL KATILIM KOŞULLARI 

1 - Yarışma, Türkiye ve diğer Türk Cumhuriyetleri (özerk ya da bağımsız) ile Akraba Topluluklarının vatandaşlarına açıktır. 

2 - Yarışmaya sadece “belgesel” film türünde eserler katılabilir. Bu tür dışında gerçekleştirilen TV programı, tanıtım filmi vb. nitelikte, sanat unsuru içermeyen ve sinema sanatı sınırları içinde değerlendirilemeyecek filmler yarışmaya katılamaz.

3 - Tümüyle kurmaca, deneysel, canlandırma vb. türde olan, anlatımı desteklemek amacıyla belgesel bölümler içeren filmler yarışmaya katılamaz; ancak bütünüyle belgesel olup, anlatımı desteklemek amacıyla kurmaca, deneysel, canlandırma vb. bölümler içeren dramatik belgeseller ve belgesel dramalar yarışmaya katılabilir.

4 - Yarışmaya, TV yayınına uygun teknik formatta (mxf, mov, mp4, vb. uzantılı HD, FHD, 4K) çekilmiş belgeseller katılabilir.

5 - Türkiye Türkçesi dışında bir dil ya da lehçeyle çekilmiş olan filmler, Türkiye Türkçesi veya İngilizce hazırlanmış altyazıya sahip olmalıdır. Dili Türkiye Türkçesi olmadığı halde altyazısı bulunmayan filmler ve  Finale kalan belgeseller; Türkiye Türkçesi dışında farklı bir dilde alt yazıya sahip olması halinde, Festival Direktörlüğü tarafından teslim edilen diyalog metnine göre gösterim amaçlı Türkiye Türkçesi altyazılı hâle getirilecektir.

6 - Yarışmaya, yapımı 01 Ocak 2016 tarihinden sonra gerçekleştirilmiş belgeseller katılabilir. Daha önce Türk Dünyası Belgesel Film Yarışması’na katılmış yapımlar bu yarışmaya katılamazlar.

7 - Türk Dünyası Belgesel Film Festivali hariç olmak üzere, daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ve bu yarışmalardan ödül almış olmak bu yarışmaya katılmaya engel değildir. 

8 – “Dizi” olarak çekilmiş belgeseller kendi içinde bütünlüğü bulunan en çok bir bölümle yarışmaya katılabilirler.

9 - Adaylar yarışmaya birden fazla belgesel ile katılabilirler.

10 - Türkiye Cumhuriyeti’nin yayıncılıkla ilgili yürürlükteki yasaları ile Avrupa Sınır Ötesi TV Yayıncılığı Sözleşmesi’ne aykırı belgesel filmler ve herhangi bir ulusa, ülkeye, dine hakaret eden veya propaganda niteliği taşıyan, şiddeti, savaşı, uyuşturucu kullanımını veya pornografiyi destekleyen; her türlü fanatizmi öven belgeseller ile reklam unsuru taşıyan belgeseller yarışmaya katılamazlar. Katılım halinde değerlendirmeye alınmazlar.

11 - Yarışmaya katılan belgesellerin tümü veya bir bölümünün farklı dillerdeki gösterimi yurtiçi ve yurtdışında belirlenen şehirler ve salonlarda kültürel amaçlı olarak yapılabilir. Salon gösterimleri, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının festival gösterimleri ile ilgili mevzuatına tabidir.

12 - Yarışmaya katılan belgesellerin ön eleme için Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu’na iletilen malzemeleri iade edilmez. Federasyon, yarışmaya katılan eserlerden en fazla 3 (üç) dakikalık bölümü, tüm Türk Dünyası TV kanallarında ve diğer mecralarda yapılan etkinliklerde tanıtım amacıyla yayınlama ve yayınlatma hakkına sahiptir.

13 - Yarışmaya katılım için federasyona  gönderilen her türlü görsel malzeme, yarışmanın tanıtımı için basılı medya ve internet dahil tüm etkinliklerde ücretsiz olarak kullanılabilir.

14 - Öğrenci Kategorisi’ne eserin yapım tarihinde öğrenci olanlar katılabilir.

15 - Bu şartnamede belirlenmeyen diğer hususlarda ve katılımın belirli bir sayıya ulaşmaması halinde değerlendirme yapıp yapmama hususundaki karar yetkisi, münhasıran Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu’na aittir.

16 - Yarışmada Profesyonel ve Öğrenci kategorilerinde 6’sı derece 4 ü özel, toplam 10 ödül verilecektir. Festival Yürütme Kurulu tarafından; Türk Dünyası Belgesel/Sineması’na katkıda bulunmuş bir isim adına verilecek ödülün yanı sıra üç ödül daha tahsis edilecektir; “Türk Dünyası Özel Ödülü” ve Jüri tarafından belirlenecek “Jüri Özel Ödülü”.

17 - Bu şartname üzerindeki her türlü değişiklik hakkı, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu’na aittir.

18- Yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılırlar.

BAŞVURU

Yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru formunu, yarışmanın www.turkbelgesel.com web sitesinden edinebilirler.

Yarışmaya katılmak isteyenler,Başvuru formunu doldurarak istenenleri  20 Ağustos 2019 Salı günü saat 24..00’a kadarinfo@turkbelgesel.com adresine gönderilebilir.

.Posta Adresi

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Merkezi

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı NO:107 Kat:7 Daire:13 Çankaya / ANKARA

Web sitesi:www.turkbelgesel.com:, www.tdgf.org.tr

Email: info@turkbelgesel.com

Tel    : 0 532 068 43 71 / Menderes DEMİR

           1 - Katılımcılar başvuru formunu Doldurup Federasyon e mail’e göndermesiyle Yarışma Şartnamesi’ni kabul etmiş sayılırlar. Başvuru belgesindeki bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu ve bu bilgiler nedeniyle doğabilecek her türlü hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.

2 - Eserler,  mxf, mov, avi, mpeg2, mp4 ya da standart bir bilgisayarda açılabilecek bir  şekilde eksiksiz olarak iletilmelidir. Bu tarihten sonra yapılan  başvurular dikkate alınmaz.

3 - Katılımcılar hangi kategoride yarışacaklarını başvuru formunda belirtirler.

4 - Aynı yönetmen, farklı eserlerle de olsa, her iki kategoride birden yarışamaz.

5 - Öğrenci Kategorisi’nde katılacak belgesel filmler, en az 15, en çok 52 dakika süreli; Profesyonel kategoride katılacak belgesel filmler, en az 17 dakika süreli olmak zorundadır.

  Teslim Edilmesi İstenen Dokümanlar E mail: info@turkbelgesel.com adresine eksiksiz olarak gönderilmelidir.

1 -  Başvuru Formu

2 - Belgeselin  kendisi (Yapım dili Türkiye Türkçesi dışında ise Türkiye Türkçesi ya da İngilizce altyazılı veya sesli)

3 - Öğrenci Kategorisi’ne katılacak belgesellerin yönetmeninin eserin yapım tarihinde öğrenci olduğuna dair belge istenebilecektir.

4 - Filmin kısa özeti, Filmin En az 45 saniyelik teazırı

5 - Eserle ilgili sahnelerden en az üç adet fotoğraf (minimum 300 dpi çözünürlükte, JPEG veya TIFF formatında)

6 - Yönetmenin fotoğrafı (minimum 300 dpi çözünürlükte, JPEG veya TIFF formatında),

7 - Yönetmenin filmografisini de içeren düz yazı kısa bir öz geçmişi

8 - Tanıtım malzemeleri (afiş, broşür vb.)

9 - Finalistler için Türkçe ya da İngilizce diyalog metni daha sonra talep edilecek.

10 - Finalistlerden belgeselin bir adet altyazısız ve sesli kopyası daha sonra talep edilecek.

 Dokümanlar en geç 20 Ağustos 2019 tarihine kadar Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığının yukarıda belirtilen e mail adresine ulaştırılmalıdır. Dosya bir web sitesine yüklenmiş ise, linki ve varsa indirme şifresi bildirilmiş olmalıdır.

Gönderilen  filmler reklam araları içermemelidir.

Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığı, belgeleri veya malzemeleri eksik teslim edilen eserleri değerlendirme dışı tutma hakkına sahiptir.

 SEÇİCİ KURUL VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Seçici Kurul en az 5 (beş) kişi den oluşur. Kurul üyeleri, proje ortağı üniversitelerden gelen akademisyen ve profesyonel eğitici kadrodan oluşturulacaktır. Seçici Kurul, her iki kategoride finalist 12 filmi belirlemek üzere toplanır.

Seçici Kurul üyeleri, filmleri izlemeye başlamadan önce Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığından bir görevli üye ile birlikte ilk toplantısını yaparlar. Bu toplantıda kendilerine Türk Dünyası Belgesel Film Ödülleri ile ilgili bilgiler verilir. 

Seçici Kurul üye sayısı Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığının onayıyla kategorilere göre bir ayrıştırma yapılarak arttırılabilir.

Seçici Kurul yarışma için başvuruda bulunan eserlerin tümünü izleyip; şartnameye ve temaya uygunluk, teknik, estetik, yaratıcılık ve kategori seçimleri yönünden değerlendirmesini ve elemesini yaparak finalistleri belirler.

Yarışmaya katılan filmlerin yapımında herhangi bir biçimde görev almış kişiler Seçici Kurul Üyesi olamazlar.

Seçici Kurul filmlerin hepsini izlemekle yükümlüdür.

Seçici Kurul kararlarını salt çoğunlukla verir.

Seçici Kurul üyelerinin her birinin yalnızca bir oy hakkı vardır.

Seçici Kurul oylama sonucu finalistleri, yazılı ve imzalı olarak Jüri Başkanı’na bildirir.

 JÜRİ ÜYELERİ

Jüri üyeleri, Profesyonel ve Öğrenci Kategorisi’nde toplam 2 kategori olmak üzere, en az 5’er  üyeden oluşur. Seçici Kurul Üyeleri, Türk Dünyası Belgesel Film Yarışması Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığı tarafından Türk Dünyasını kapsayacak çeşitlikte tanınmış sinemacılar, sinemayla ilgili akademisyenler, sinema yazarları, sinema ile ilgili kuruluşların üyeleri, televizyoncular, film festivalleri düzenleyicileri, farklı dallarda uzmanlaşmış olsalar da toplumdaki saygın yerleri itibarıyla sinemaya bakışları önemli bulunan kişiler arasından seçilirler. Her iki kategoride Seçici Kurul’un belirlediği finalist filmler arasından en iyi 3 film belirlenir.

Yarışmaya katılan filmlerin yapımında herhangi bir biçimde görev almış kişiler Jüri Üyesi olamazlar.

Jüri üyeleri finalist filmlerin hepsini izlemekle yükümlüdürler.

 

Jüri üyeleri ödüllere ilişkin kararlarını, finalist filmleri izleyerek temaya uygunluk, yaratıcılık ve sanatsal niteliklerini gözeterek verir.

Jüri üyeleri kararlarını 1 den 10 kadar puanlarla verirler.

Jüri Başkanı dahil kurul üyelerinin istediği filme istediği notu verebilir. 

Jüri üyeleri, kararlarını, yazılı ve imzalı olarak  Türk Dünyası Belgesel Ödülleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığı’na teslim ederler.

 SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Sonuçlar 03 Ekim 2019 Perşembe günü yapılacak Ödül Töreni’yle resmi olarak açıklanır.

 ÖDÜLLER

Ödüller, Profesyonel ve Öğrenci kategorileri olmak üzere aşağıdaki gibidir.

 Profesyonel Kategori

Birincilik Ödülü 

İkincilik Ödülü

Üçüncülük Ödülü

Öğrenci Kategorisi

Birincilik Ödülü

İkincilik Ödülü

Üçüncülük Ödülü

 PROJE ORTAKLARI

TüRKiYE

Türk Dünyası Belediyeler Birliği

Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı

İstanbul Üniversitesi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Avrasya Kültür Sanat Derneği 

Amasya Üniversitesi

Ağah Efendi Gazeteciler Cemiyeti

 KKTC

Yakın Doğu Üniversitesi

Paşa köy Belediyesi

 AZERBAYCAN 

Azerbaycan Matbuat Şurası

Bakü Devlet Üniversitesi

Azerbaycan  İnce Sanat ve Medeniyet Üniversitesi

Azerbaycan  Büyükelçiliği Turizm ve Kültür Müşavirliği

 KAZAKİSTAN

El Farabi Üniversitesi

KIRGIZiSTAN

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

HAN TENGRİ Kültür Sanat Medeniyet Vakfı

ÖZBEKİSTAN

Taşkent Devlet  İnce Sanat ve Medeniyet  Enstütüsü

Özbek Kino Milly Agentliği ve Kinomatografiyeni Rivocolantiriş Milli Merkezi

MAKEDONYA

Fon Üniversitesi

MACARİSTAN

Turan Vakfı

 ONUR  KURULU 

İbrahim Karaosmanoğlu

TDBB Birlik Başkanı

Aflatun Amaşov

Azerbaycan Milletvekili

Matbuat Şurası Başkanı

İstanbul Üniversitesi Rektörü

Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü

Amasya Üniversitesi Rektörü

Bakü Devlet Üniversitesi Rektörü

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektör Vekili

Al Farabi Üniversitesi Rektörü

Yılmaz Karaca

Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı Başkanı

İbrahim Erdoğan 

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği

  1.  

 Azerbaycan  ince sanat ve Medeniyet üniversitesi

Ahmet Eroğlu

Öz finans-iş sendikası genel başkanı

DANIŞMA KURULU

 Hocakulu  Narliyev

Yönetmen -Yapımcı

Eski TRT Genel Müd. Muavini

Doç. Fahri Solak

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Sekreteri

Doç.Abdulhamit Avşar

TRT Kazakistan Temsilcisi –Belgeselci

Doç. Dr. İrfan Çiftçi

Sadık Şerniyaz

Kırgızistan Milletvekili –Yapımcı- Yönetmen

 YüRüTME KURULU

Menderes Demir

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı

Hayati Kırlı

Kültür Sanat Adamı

İsmail Kahraman

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı

Bayram Ekici

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri

Okan Çalışkan

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Muhasip 

Derya Ak Bıyık

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim Aslan

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi

 

Erdoğan  Erdoğdu

İstanbul Agahefendi Gazeteciler Cemiyeti Başkanı

Okay Karacan

TV Program Yapımcısı Sunucu 

Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi

Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç.Dr.İrfan Çiftçi

Azerbaycan T.C. Kültür Ve Turizm Müşavirliği

Doç. Dr. Vugar Aliyeva

Bakü Devlet Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı

Bayram Bayrammuhamedov

Türk Dünyası Film FestivaliYurtdışı İlişkiler Direktör

Alihan Erbaş

Yönetmen-Yapımcı

Harun Köybaşı

Yönetmen-Yapımcı

Soner Yalçın

Yönetmen-Yapımcı

Orhan Milli

Basın Danışmanı

Ertan Birinci

KKTC GENÇ TV onursal başkanı

Zuleyha Karaman 

KKTC Cumhurbaşkanlığı Basın görevlisi

Mesut Aslan 

Bilgi İşlem Sorumlusu

Vadullah Taş

İstanbul Valiliği il denim komisyon ve korsana hayır başkanı

Murat Uygur

Yönetmen, Yapımcı

Doç. Dr.Mehmet Arslan

El-Farabi Kazak nationar ünivercity

İ.Ü. Basın ve halkla ilişkiler Müdürü

  1. İ.Ü. Rektör Yardımcısı 

KATKILARIYLA

 TÜRKİYE

SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRK DÜNYASI BELEDİYELER BİRLİĞİ

 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

PAŞAKÖY BELEDİYESİ

 Azerbaycan

AZERBAYCAN MATBUAT ŞURASI

BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ

AZERBAYCAN İNCESANAT VE MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

Azerbaycan  Büyükelçiliği Turizm ve Kültür Müşavirliği  

 

Kazakistan

AL FARABİ ÜNİVERSİTESİ

KAZAKİSTAN TÜRK MEDENİYETLERİ VAKFI

 Kırgızistan

KIRGIZİSTAN -TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

HAN TENGRİ Kültür Sanat Vakfı 

Özbekistan

Taşkent Devlet Medeniyet ve Sanat Enstitüsü

Özbek Kino Milly Agentliği ve Kinomatografiyeni Rivocolantiriş Milli Merkezi

 Makedony

FON ÜNİVERSİTESİ

Macaristan

Macaristan Turan Vakfı

 

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.

Popüler Kelimeler