Festival Şartname

tdgf.org.tr

Festival Şartname
























 

TÜRK DÜNYASI 5. BELGESEL FİLM FESTİVALİ VE BELGESEL FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 AMACI

“Türk Dünyası Belgesel Film Festivali”, tüm Türk coğrafyasından belgesel sinemacıları desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak,  farklı ve yüksek nitelikli belgesellerin seyirciyle buluşmasını sağlamak ve uzun vadede Türk Dünyası’ndan belgesel sinemacıların buluşacağı ve düşünce alışverişinde bulunacağı bir zemin oluşturmak amacıyla düzenlenmiştir. 

TÜRÜ

Belgesel Film Festivali ve Yarışması 

 PROJENİN TEMASI

“TÜRK KÜLTÜRÜ VE TÜRKÜN DÜNYAYA BAKIŞI” temalı Belgesel Filmler

 BAŞVURU COĞRAFYASI

Türk Dünyası Belgesel Film Festivali; şartnamede belirtilen teknik ve içerik katılım koşullarını taşıyan tüm belgesel sinemacılarına açıktır.

Katılım Coğrafyası: Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Özerk Türk Cumhuriyetleri, Makedonya,Kosova, Macaristan ,Türk ve Akraba Toplulukları.

 YARIŞMA KATEGORİLERİ

Türk Dünyası Belgesel Film Festivali; Profesyonel ve Öğrenci olmak üzere iki farklı kategoride gerçekleştirilir. Katılımcılar, başvuru formlarını yarışacakları kategoriye göre doldurur ve info@turkbelgesel.com  adrese gönderirler. Aynı eserle yalnızca bir kategoride yarışılabilir.

 GENEL KATILIM ŞARTLARI

1 - Yarışma, Türkiye ve diğer Türk Cumhuriyetleri (özerk ya da bağımsız) ile Akraba Topluluklarının vatandaşlarına açıktır. 

2 - Yarışmaya sadece “belgesel” film türünde eserler katılabilir. Bu tür dışında gerçekleştirilen TV programı, tanıtım filmi vb. nitelikte, sanat unsuru içermeyen ve sinema sanatı sınırları içinde değerlendirilemeyecek filmler yarışmaya katılamaz.

3 - Tümüyle kurmaca, deneysel, canlandırma vb. türde olan, anlatımı desteklemek amacıyla belgesel bölümler içeren filmler yarışmaya katılamaz; ancak bütünüyle belgesel olup, anlatımı desteklemek amacıyla kurmaca, deneysel, canlandırma vb. bölümler içeren dramatik belgeseller ve belgesel dıramalar yarışmaya katılabilir.

4 - Yarışmaya, TV yayınına uygun teknik formatta (mxf, mov, mp4, vb. uzantılı HD, FHD, 4K) çekilmiş belgeseller katılabilir.

5 - Türkiye Türkçesi dışında bir dil ya da lehçeyle çekilmiş olan filmler, Türkiye Türkçesi veya İngilizce hazırlanmış altyazıya sahip olmalıdır. Dili Türkiye Türkçesi olmadığı halde altyazısı bulunmayan filmler ve  Finale kalan belgeseller; Türkiye Türkçesi dışında farklı bir dilde alt yazıya sahip olması halinde, Festival Direktörlüğü tarafından teslim edilen diyalog metnine göre gösterim amaçlı Türkiye Türkçesi altyazılı hâle getirilecektir.

6 - Yarışmaya, yapımı 01 Ocak 2017 tarihinden sonra gerçekleştirilmiş belgeseller katılabilir. Daha önce Türk Dünyası Belgesel Film Yarışması’na katılmış yapımlar bu yarışmaya katılamazlar.

7 - Daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ve bu yarışmalardan ödül almış olmak bu yarışmaya katılmaya engel değildir. 

8 – “Dizi” olarak çekilmiş belgeseller kendi içinde bütünlüğü bulunan en çok bir bölümle yarışmaya katılabilirler.

9 - Adaylar yarışmaya birden fazla belgesel ile katılabilirler.

10 - Türkiye Cumhuriyeti’nin yayıncılıkla ilgili yürürlükteki yasaları ile Avrupa Sınır Ötesi TV Yayıncılığı Sözleşmesi’ne aykırı belgesel filmler ve herhangi bir ulusa, ülkeye, dine hakaret eden veya propaganda niteliği taşıyan, şiddeti, savaşı, uyuşturucu kullanımını veya pornografiyi destekleyen; her türlü fanatizmi öven belgeseller ile reklam unsuru taşıyan belgeseller yarışmaya katılamazlar. Katılım halinde değerlendirmeye alınmazlar.

11 - Yarışmaya katılan belgesellerin tümü veya bir bölümünün farklı dillerdeki gösterimi yurtiçi ve yurtdışında belirlenen şehirler ve salonlarda kültürel amaçlı olarak yapılabilir. Filmlerin  Yayın Sponsorumuz TRT’den Talep etmesi durumunda  2 defa yayınlatılabilir   Salon gösterimleri, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının festival gösterimleri ile ilgili mevzuatına tabidir.

12 - Yarışmaya katılan belgesellerin ön eleme için Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu’na iletilen malzemeleri iade edilmez. Federasyon, yarışmaya katılan eserlerden en fazla 3 (üç) dakikalık bölümü, tüm Türk Dünyası TV kanallarında ve diğer mecralarda yapılan etkinliklerde tanıtım amacıyla yayınlama ve yayınlatma hakkına sahiptir.

13 - Yarışmaya katılım için federasyona  gönderilen her türlü görsel malzeme, festivalin tanıtımı için basılı medya ve internet dahil tüm etkinliklerde ücretsiz olarak kullanılabilir.

14 - Öğrenci Kategorisi’ne eserin yapım tarihinde öğrenci olanlar katılabilir.

15 - Bu şartnamede belirlenmeyen diğer hususlarda ve katılımın belirli bir sayıya ulaşmaması halinde değerlendirme yapıp yapmama hususundaki karar yetkisi, münhasıran Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu’na aittir.

16 - Yarışmada Profesyonel ve Öğrenci kategorilerinde 6’sı derece 4 ü özel, toplam 10 ödül verilecektir. Festival Yürütme Kurulu tarafından Türk Dünyası Sineması’na katkıda bulunmuş bir isim adına verilecek “Türk Dünyası Yaşam Boyu Onur  Ödülü” ödülün yanı sıra üç ödül daha tahsis edilecektir; “Türk Dünyası Özel Ödülü” ve Jüri tarafından belirlenecek “Jüri Özel Ödülü”, Türk Konseyi  ‘’Modern İpek Yolu Özel Ödülü’’.

17 - Bu şartname üzerindeki her türlü değişiklik hakkı, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu’na aittir.

18- Yarışmaya katılanlar bu şartları kabul etmiş sayılırlar.

BAŞVURU

Yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru formunu, yarışmanın www.turkbelgesel.com web sitesinden edinebilirler.

Yarışmaya katılmak isteyenler,Başvuru formunu doldurarak istenenleri  20 Ağustos 2020 Perşembe günü saat 24..00’a kadar info@turkbelgesel.com adresine gönderilebilir.

Posta Adresi

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Merkezi

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı NO:107 Kat:7 Daire:13 Çankaya / ANKARA

Web sitesi:www.turkbelgesel.com/ www.tdgf.org.tr

Email: tdgf2020@gmail.com                                                                          Tel:+90 532 068 43 71 / Menderes  DEMİR

İrtibat:Bayram  BAYRAMMUHAMEDOV-Yurt Dışı Direktörü

Tel: +90 538 038 12 88 - +7(978) 961 36 16

 

  1 - Katılımcılar başvuru formunu Doldurup Federasyon e mail’e göndermesiyle Yarışma Şartnamesi’ni kabul etmiş sayılırlar. Başvuru belgesindeki bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu ve bu bilgiler nedeniyle doğabilecek her türlü hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.

2 - Eserler,  mxf, mov, avi, mpeg2, mp4 ya da standart bir bilgisayarda açılabilecek bir  şekilde eksiksiz olarak iletilmelidir. Müracat tarihinden sonra yapılan  başvurular dikkate alınmaz.

3 - Katılımcılar hangi kategoride yarışacaklarını başvuru formunda belirtirler.

4 - Aynı yönetmen, farklı eserlerle de olsa, her iki kategoride birden yarışamaz.

5 - Öğrenci Kategorisi’nde katılacak belgesel filmler, en az 15, en çok 52 dakika süreli; Profesyonel kategoride katılacak belgesel filmler, en az 17 dakika süreli olmak zorundadır.

  Teslim Edilmesi İstenen Dokümanlar

E mail: info@turkbelgesel.com adresine eksiksiz olarak gönderilmelidir.

1 -  Başvuru Formu

2 - Belgeselin  kendisi (Yapım dili Türkiye Türkçesi dışında ise Türkiye Türkçesi ya da İngilizce altyazılı veya sesli)

3 - Öğrenci Kategorisi’ne katılacak belgesellerin yönetmeninin eserin yapım tarihinde öğrenci olduğuna dair belge istenebilecektir.

4 - Filmin kısa özeti, Filmin En az 45 saniyelik teazırı

5 - Eserle ilgili sahnelerden en az üç adet fotoğraf (minimum 300 dpi çözünürlükte, JPEG veya TIFF formatında)

6 - Yönetmenin fotoğrafı (minimum 300 dpi çözünürlükte, JPEG veya TIFF formatında),

7 - Yönetmenin filmografisini de içeren düz yazı kısa bir öz geçmişi

8 - Tanıtım malzemeleri (afiş, broşür vb.)

9 - Finalistler için Türkçe ya da İngilizce diyalog metni daha sonra talep edilecek.

10 - Finalistlerden belgeselin bir adet altyazısız ve sesli kopyası daha sonra talep edilecek.

 Dokümanlar en geç 20 Ağustos 2020 tarihine kadar Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığının yukarıda belirtilen e mail adresine ulaştırılmalıdır. Dosya bir web sitesine yüklenmiş ise, linki ve varsa indirme şifresi bildirilmiş olmalıdır.

Gönderilen  filmler reklam araları içermemelidir.

Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığı, belgeleri veya malzemeleri eksik teslim edilen eserleri değerlendirme dışı tutma hakkına sahiptir.

 SEÇİCİ KURUL VE ÇALIŞMA KOŞULLARI

Seçici Kurul en az 5 (beş) kişi den oluşur. Kurul üyeleri, proje ortağı üniversitelerden gelen akademisyen ve profesyonel eğitici kadrodan oluşturulacaktır. Seçici Kurul, her iki kategoride finalist 12 filmi belirlemek üzere toplanır.

Seçici Kurul üyeleri, filmleri izlemeye başlamadan önce Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığından bir görevli üye ile birlikte ilk toplantısını yaparlar. Bu toplantıda kendilerine Türk Dünyası Belgesel Film Ödülleri ile ilgili bilgiler verilir. 

Seçici Kurul üye sayısı Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığının onayıyla kategorilere göre bir ayrıştırma yapılarak arttırılabilir.

Seçici Kurul yarışma için başvuruda bulunan eserlerin tümünü izleyip; şartnameye ve temaya uygunluk, teknik, estetik, yaratıcılık ve kategori seçimleri yönünden değerlendirmesini ve elemesini yaparak finalistleri belirler.

Yarışmaya katılan filmlerin yapımında herhangi bir biçimde görev almış kişiler Seçici Kurul Üyesi olamazlar.

Seçici Kurul filmlerin hepsini izlemekle yükümlüdür.

Seçici Kurul kararlarını salt çoğunlukla verir.

Seçici Kurul üyelerinin her birinin yalnızca bir oy hakkı vardır.

Seçici Kurul oylama sonucu finalistleri, yazılı ve imzalı olarak Jüri Başkanı’na bildirir.

 JÜRİ ÜYELERİ

Jüri üyeleri, Profesyonel ve Öğrenci Kategorisi’nde toplam 2 kategori olmak üzere, en az 5’er  üyeden oluşur. Seçici Kurul Üyeleri, Türk Dünyası Belgesel Film Yarışması Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığı tarafından Türk Dünyasını kapsayacak çeşitlikte tanınmış sinemacılar, sinemayla ilgili akademisyenler, sinema yazarları, sinema ile ilgili kuruluşların üyeleri, televizyoncular, film festivalleri düzenleyicileri, farklı dallarda uzmanlaşmış olsalar da toplumdaki saygın yerleri itibarıyla sinemaya bakışları önemli bulunan kişiler arasından seçilirler. Her iki kategoride Seçici Kurul’un belirlediği finalist filmler arasından en iyi 3 film belirlenir.

Yarışmaya katılan filmlerin yapımında herhangi bir biçimde görev almış kişiler Jüri Üyesi olamazlar.

Jüri üyeleri finalist filmlerin hepsini izlemekle yükümlüdürler.

 Jüri üyeleri ödüllere ilişkin kararlarını, finalist filmleri izleyerek temaya uygunluk, yaratıcılık ve sanatsal niteliklerini gözeterek verir.

Jüri üyeleri kararlarını 1 den 10 kadar puanlarla verirler.

Jüri Başkanı dahil kurul üyelerinin istediği filme istediği notu verebilir. 

Jüri üyeleri, kararlarını, yazılı ve imzalı olarak  Türk Dünyası Belgesel Ödülleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu Başkanlığı’na teslim ederler.

 SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Sonuçlar 03 Ekim 2020 Cumartesi günü yapılacak Ödül Töreni’yle resmi olarak açıklanır.

 ÖDÜLLER

Ödüller, Profesyonel ve Öğrenci kategorileri olmak üzere aşağıdaki gibidir.

 Profesyonel Kategori

Birincilik Ödülü 

İkincilik Ödülü

Üçüncülük Ödülü

Öğrenci Kategorisi

Birincilik Ödülü

İkincilik Ödülü

Üçüncülük Ödülü

 

  TÜRK DÜNYASI GAZETECİLER FEDERASYONU VE TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR

                SANAT VE SİNEMA VAKFI’NIN MÜŞTEREK DÜZENLEDİĞİ

                TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM  FESTİVALİ KURULLARI

Menderes DEMİR

TDGF Genel Başkan

Bayram BAYRAMMUHAMEDOV

Uluslararası İlişkiler Direktörü

Erdoğan ERDOĞDU

Festival Genel Sekreteri

Ömer ÇAKMAKÇI

Organizasyon ve Reklam Direktörü

PROJE ORTAKLARIMIZ

TÜRKİYE

TÜRK DÜNYASI BELEDİYELER BİRLİĞİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

FİLM-SAN VAKF

TÜRKİYE SİNEMA ESERLERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ

GAZETECİLER CEMİYETLERİ BASIN VAKFI

ANADOLU SPOR GAZETCİLERİ DERNEĞİ

NİĞDE ÖMER HALİS DEMİR ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA KÜLTÜR SANAT DERNEĞİ

GÜMÜŞHANE  ÜNİVERSİTESİ

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

                                   KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

Yakın Doğu Üniversitesi

Paşa Köy Belediyesi

                                                     AZERBAYCAN

Azerbaycan Matbuat Şurası

Bakü Devlet Üniversitesi

Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce sanat Üniversitesi

TC Azerbaycan Kültür ve Turizm Müşavirliği

KAZAKİSTAN

Kazakistan Milli Al Farabi Üniversitesi

Kazakistan Jürgenov Milli Sanat Akademisi

KIRGIZİSTAN

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Han Tegri Kültür Sanat Medya Vakfı

ÖZBEKİSTAN

Taşkent Devlet Medeniyet ve Sanat Enstitüsü

Özbek Kino Milly Agentliği ve Kinomatografiyeni

Rivocolantiriş Milli Merkezi

MAKEDONYA

Fon Üniversitesi

KOSOVA

İliria Kollege

BOSNA HERSEK

Saray Bosna Üniversitesi

MACARİSTAN

Turan Vakfı

FESTİVAL ONUR KURULU ÜYELERİ

Uğur İbrahim ALTAY

TDBB Genel Başkanı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı

Serdar GÖKHAN

Sinema Sanatcısı-TDSB Eş Başkanı-TDKS Sinema Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı

Aflatun AMAŞOV

Azerbaycan Milletvekili, Azerbaycan Matbuat Şurası Başkanı

Prof. Dr. Mahmut AK

İstanbul Üniversitesi Rektörü

Prof.Dr. Muhsin KAR

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü

Prof.Dr. Elchin BABAYEV

Bakü Devlet Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Sebahattin BALCI

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü

Prof.Dr. Asılbek KULMIRZAYEV

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektör Vekili

 Prof.Dr.Galım MUTANOV

 Kazakistan Milli Al Farabi Üniversitesi Rektörü

Prof.Dr.Akan ABDUALİYEV

Kazakistan Jürganov Milli Sanat Akademisi

Prof.Dr.İbrahim YOLDAŞEV

Özbekistan-Taşkent Devlet Medeniyet ve Sanat Enstitüsü

Prof. Dr.Ahmet KARADAĞ

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü

Yılmaz ATADENİZ

SE-SAM Başkanı

Engin ÇAĞLAR

FİLM-SAN Vakfı Başkanı

Firdavs ABDUXOLİKOV

Özbekkino Genel Müdürü

Prof.Dr.İrfan S. GÜNSEL

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı

Prof.Dr.Halil İbrahim ZEYBEK

Gümüşhane Üniversitesi Rektör

Yılmaz KARACA

Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı Başkanı

İbrahim ERDOĞAN

Anadolu Spor Gazetecileri Federasyonu Başkanı

Prof. Dr. Hanım Ceyran MAHMUDOVA

Azerbaycan Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi

Sefer CANOSKİ

Makedonya Fon Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı

Arber REÇİ

iliria Kollegi Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet EROĞLU

Öz Finans - İş Sendikası Genel Başkanı

DANIŞMA KURULU ÜYELERİ

Hocakulu NARLIYEV

Yönetmen-Yapımcı, TDSB Yürütme Kurulu Başkanı

Serdar GÜKHAN

Sinema Sanatçısı-TDSB Eş Başkanı-TDKS Sinema Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı

Dr. Zeynel KOÇ

TRT Eski Genel Müdür Yardımcısı

Prof.Dr .Fahri SOLAK

TDBB Genel Sekreteri

Doç. Dr. Abdulhamit AVŞAR

TRT Kazakistan Temsilcisi

Sadık ŞER- NİYAZ

Yapımcı-Yönetmen-TÜRKPA Kültür.Komisyonu Başk.TDSB Yürütme Kurulu Üyesi

Dr. İrfan ÇİFTÇİ

Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Turizm Müşaviri

 

JURİ ÜYELERİ

Azerbaycan

Kırgızistan

Özbekistan

Kazakistan

Türkiye

Tataristan

 

TDBFF ÖĞRENCİ KATEGORİSİ JURİ VE ÖN SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

Türkiye- Adıyaman üniversitesi Öğretim Üyesi

Dauren DUYSEBAYEV

Kazakistan- Yönetmen,PR Departman Müdürü  Kazakistan Milli Al Farabi Üniversitesi

Stambulbek  MAMBETALİYEV

Kırgısiztan- Yönetmen Kırgısiztan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğretim Üyesi

KKTC-YDÜ Öğretim Üyesi

İkbol MELİKUZİYEV

Özbekistan-Yönetmen- Taşkent Devlet Medeniyet ve Sanat Estitüsü

Memduh YAĞMUR

Türkiye-Yönetmen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi

Timur YILMAZ

Türkiye- Halk Bilimci Amasya üniversitesi

Alihan ERBAŞ

Türkiye- Yönetmen

Burak TÜRTEN

Türkiye -Yönetmen Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi

Batuhan KALAYCI

Türkiye-Yönetmen Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Görevlisi

FESTİVAL YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ

Menderes DEMİR

TDGF Genel Başkanı

İsmail KAHRAMAN

TDGF Genel Başkan Yardımcısı

Bayram EKİCİ

TDGF Genel Sekreteri

Okan ÇALIŞKAN

TDGF Genel Muhasip

Derya AKBIYIK

TDGF Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim ASLAN

TDGF Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa DOĞAN

TDGF Yönetim Kurulu Üyesi

Hayati KIRLI

Kültür Sanat -İnsanı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı

Bayram BAYRAMMUHAMEDOV

Festival Yurtdışı Direktörü

Ulugbek ABDULLAYEV

TDSB Yürütme Kurulu Üyesi-Yapımcı

Mustafa FETTAHLIOGLU

Türk Dünyası Kültür sanat Sinema Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

   Alihan ERBAŞ

Yönetmen-Yapımcı

Harun KÖYBAŞI

Yönetmen-Yapımcı

Hayri ÇÖLAŞAN

Yönetmen

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı

İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü

iıiria Kollegie Rektörü

                                               Prof.Dr. Nedime SERAKINCI

Yakın Doğu Üniversitesi- Centre Of Excellence Başkanı

Doç. Dr.  Fevzi KASAP

Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi

Birinci Rektör Vekili Yardımcısı, Kazakistan Milli Al Farabi Üniversitesi Uluslararası Ilişkiler Departman Müdürü 

Murat UYGUR

Yönetmen, Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı

Atilla GÜVEN

Han Tengri Kültür Sanat  Medya Vakfı Başkanı

Erdoğan ERDOĞDU

Festival Genel Sekreteri

Nuh Mehmet DENİZ

TRT Müzik Müdürü

Hanifi UZUNÇAM

Türkmen Eli TV Genel Müdürü

Ertan BİRİNCİ

KKTC Genç TV Onursal Başkanı

Züleyha KAHRAMAN

KKTC Cumhurbaşkanlığı Basın Görevlisi

Vugar Ziferoğlu ALİYEV

Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı

Şamil SADIG

Hedef Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı

Ilgar İLGİN

Azerbaycan ve Türk Halkları Merkezi Genel Sekreteri

Burhan TORUN

Osmaniye Kültür ve Turizm İl Müdürü

Mesut ASLAN

Sanat Yönetmeni

Muslum BALKO

Sosyal Medya Sorumlusu

Ahmet AÇIKGÖZ

Macaristan Turan Vakfı Türkiye Temsilcisi

Erkan ALİLİ

Fon Üniversitesi

Muzaffar MUHAMMADNAZAR

Muazzam İBRAGİMOVA

TDGF Özbekistan Temsilcisi

                                                                  TERCÜME

Doç. Dr. Safura BORİBOYEVA

Kazakistan Al Farabi Üniversitesi Öğretim Üyesi

KATKILARIYLA

TÜRKİYE

TC KÜLTÜR BAKANLIĞI

SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI

TÜRK DÜNYASI BELEDİYELER BİRLİĞİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ÖZ FİNANS İŞ SENDİKASI

 

 

 

tdgf.org.tr Copyright © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.

Popüler Kelimeler